News & Events

News & Events / MPCT Caerdydd yn ymuno â Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, Cymru

MPCT Caerdydd yn ymuno â Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, Cymru

Bellach yn ei nawfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain, Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, i gefnogi’r Apêl Pabi flynyddol, yw cyfle’r cenhedloedd i ddod ynghyd i goffáu ac anrhydeddu pawb sydd wedi colli eu bywydau mewn gwrthdaro.

Ddydd Sadwrn 2il Tachwedd, mynychodd Dysgwyr a staff MPCT Caerdydd y noson i gynrychioli MPCT yng Nghymru ar gyfer noson orlawn o gerddoriaeth ac adloniant a oedd yn canolbwyntio ar fyfyrio ar D-Day 75, rhyddhau s-Hertogenbosch yn ogystal â 140fed Pen-blwydd Rourke’s Drifft, gyda chorau torfol, darlleniadau a Band Catrawd y Cymry Brenhinol.

Mae MPCT yn falch o’i gefnogaeth i’r Lluoedd Arfog a’r Ŵyl Goffa flynyddol, gan ei fod nid yn unig yn rhoi cyfle i gymunedau ledled Cymru ddathlu a thalu diolch i ddynion a menywod ein Gwasanaeth, ond hefyd yn darparu cefnogaeth ariannol gyda’r holl elw yn mynd iddo Apêl Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE

 

Back to news articles

MPC Sunderland Community Efforts

This month MPCT Sunderland teamed up with Sunderland AFC to help with the Covid passport checks for entry to the

Read More

MLT Charity walk

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail which

Read More

Tree Planting at Mill Hill Park

On Thursday 2nd December learners from MPC Edgware took part in a tree planting scheme at Mill Hill Park. The

Read More