News & Events

News & Events / VLOG WYTHNOSOL MPCT: dal i fyny gyda Kojo-Braima Preifat

VLOG WYTHNOSOL MPCT: dal i fyny gyda Kojo-Braima Preifat

Seren ITV’s The Paras: Seren Dynion Rhyfel Daeth Kojo-Braima Preifat yn ôl i sgwrsio â’i Staff Hyfforddwr MPCT Nicoll am ei brofiadau, a sut roedd ei fod yn MPCT wedi ei helpu drostynt

Peidiwch â phoeni, nid oes unrhyw rwystrau ar ei daith, dim ond gwyliwch y gofod hwn …

Back to news articles

MPC Sunderland Community Efforts

This month MPCT Sunderland teamed up with Sunderland AFC to help with the Covid passport checks for entry to the

Read More

MLT Charity walk

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail which

Read More

Tree Planting at Mill Hill Park

On Thursday 2nd December learners from MPC Edgware took part in a tree planting scheme at Mill Hill Park. The

Read More