Gwisg Staff

Gwisgoedd

Yn MPCT bydd disgwyl i chi wisgo’r wisg wrth fynychu’r coleg bob dydd.

Credwn fod y wisg yn meithrin ymdeimlad o gydlyniad a pherthyn. Yma cewch wybodaeth am sut i brynu gwisg.

Ewch i’n siop

Efallai y bydd gennych hawl i dderbyn cymorth ariannol i dalu am gost eich gwisg, ewch i’n tudalen ‘Bwrsariaeth a Chymorth Ariannol‘ am ragor o wybodaeth.