Digwyddiadau Sydd i Ddod

Rydym yn gobeithio ailddechrau digwyddiadau wyneb yn wyneb cyn gynted â phosibl!

Dyddiadau
Hanner tymor Hydref 2021
Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Gwener 29 Hydref 2021
Pob Coleg
Nadolig 2021/22
Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 – Dydd Llun 3 Ionawr 2022
Pob Coleg
Hanner tymor Chwefror 2022
Dydd Llun 14 Chwefror 2022 – Dydd Gwener 18 Chwefror 2022
Pob Coleg
Pasg 2022
Dydd Gwener 15 Ebrill 2022 – Dydd Gwener 22 Ebrill 2022
Pob Coleg
Dydd Llun 2 Mai 2022 – Gŵyl y Banc
Dydd Gwener 27 Mai yn cau ar gyfer GB ychwanegol ar gyfer yr holl staff gweithredol
Pob Coleg
Hanner tymor mis Mai 2022
Dydd Llun 30 Mai 2022 – Dydd Gwener 3 Mehefin 2022
Pob Coleg
Gŵyl banc ychwanegol
Cyflwynwyd Gŵyl Banc ychwanegol ar gyfer Jiwbilî Platinwm y Frenhines
(GB Dydd Llun wedi’i symud i ddydd Iau 2 Mehefin ac mae Dydd Gwener 3 Mehefin yn GB ychwanegol).
Pob Coleg
Haf 2022
Dydd Llun 8 Awst 2022 – Dydd Gwener 19 Awst 2022
Pob Coleg