Andrew Chapman

Cafodd Andrew Chapman ei eni a’i fagu ar fferm yn Nwyrain Affrica. Ar ôl symud i’r DU mynychodd yr Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst ac fe’i comisiynwyd i’r Gatrawd Tanc Brenhinol. Ar ôl gyrfa lawn yn y Fyddin ymunodd â Capita Plc. Mae bellach yn brif weithredwr y Royal Humane Society, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i ddewrder ac achub bywydau ers 1774.