Jayne James BEM

Mae Jayne James yn gyn-ddarllenydd newyddion BBC Wales, ymunodd â’r gorfforaeth yn 20 oed fel ysgrifennydd cynhyrchu. Ar ôl symud i faes newyddion teledu, hyfforddodd fel newyddiadurwr a bu’n darllen holl fwletinau newyddion Wales Today am dros 27 mlynedd.

Ymddeolodd fel darlledydd/newyddiadurwr yn 2012 ac agorodd siop dillad merched o’r enw Loulou yng Nghanolfan Arddio’r Pîl, sy’n eiddo i deulu ei gŵr. Hi hefyd sy’n gyfrifol am redeg bwyty canolfan y ganolfan arddio o ddydd i ddydd ac mae’n helpu i redeg cangen farchnata/cysylltiadau cyhoeddus Pyle Garden Village.

Mae hi wedi bod yn frwd dros gasglu arian i elusen ers bron i 30 mlynedd, ar hyn o bryd mae’n Is-gadeirydd ac yn Ymddiriedolwr ar Bwyllgor Menywod yng Nghymru, sydd wedi casglu dros £800,000 i Achub y Plant dros y 24 mlynedd diwethaf.

Noddwr Elusen:

Tŷ Elis – elusen cwnsela a seicotherapi iechyd meddwl ym Mhorthcawl.

KPC – elusen Ieuenctid a Chymuned ym Mynydd Cynffig.

MPCT – The Motivational Preparation College for Training

Fel Uchel Siryf Morgannwg Ganol 2015/2016, treuliodd ei hamser yn cefnogi’r Goron, y Farnwriaeth, y Gwasanaethau Brys a sefydliadau gwirfoddol. Parhaodd gyda’i gweithgareddau codi arian, yn ogystal â chodi proffil swyddfa’r Uchel Siryf drwy siarad â myfyrwyr ysgol ar draws y sir.

Mae Jayne yn cefnogi MPCT a’i werthoedd wrth gymell pobl ifanc, ac mae’n falch o gael ei galw’n noddwr.