Shaun Bailey AM

Mae Shaun Bailey wedi bod yn aelod o Gynulliad Llundain ers 2016, ac ef yw ymgeisydd y Ceidwadwyr ar gyfer etholiad Maer Llundain eleni. Ar ôl ymuno â Chadetiaid y Fyddin yn 12 oed, daeth yn Ringyll-Hyfforddi yn ei ugeiniau cynnar, ac arhosodd gyda’r Cadetiaid am 10 mlynedd arall. Aeth Mr Bailey i fyd gwleidyddiaeth drwy ei waith elusennol fel gweithiwr cyffuriau, a’i rôl bwysig gyntaf oedd cynghorydd arbennig ar ieuenctid a throsedd i David Cameron yn ystod ei brif weinidogaeth yn 2010. Helpodd i sefydlu’r National Citizen Service ac ymgymerodd â rôl gynghori yn yr Adran Addysg. Mae wedi bod yn aelod cynulliad ers 2015. Cafodd wahoddiad i Ginio Noddwyr ac Ymddiriedolwyr MPCT yn Nhŵr Llundain ym mis Medi 2018, ac yno mynegodd ei werthfawrogiad o MPCT a’i Ddysgwyr ar y cyfryngau cymdeithasol: “Calonogol oedd gweld cymaint o bobl ifanc brwdfrydig o MPCT. Mae MPCT yn goleg rhagorol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i ddewis gyrfaoedd yn y diwydiannau milwrol a chwaraeon.