Uwch-frigadydd Paul Nanson CB CBE

Bu’r Uwch-frigadydd Paul Nanson, a anwyd yn 1966, yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig a gwasanaethodd fel Commandant yr Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst ac fel Prif Swyddog Cyffredinol Recriwtio a Hyfforddiant Cychwynnol.Bywyd cynnar ac addysgGaned Nanson ar 10 Mai 1965 yn Ormskirk, Swydd Gaerhirfryn, Lloegr. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Fechgyn Merchant Taylors, Crosby ac yn yr Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst.Gyrfa filwrolComisiynwyd Nanson i’r Royal Regiment of Fusiliers ym mis Ionawr 1986. Daeth yn Brif Swyddog y 1st Battalion Royal Regiment of Fusiliers yn 2006 ac fe’i danfonwyd i Irac. Aeth ymlaen i fod yn bennaeth staff y 1st (United Kingdom) Armoured Division yn yr Almaen yn 2008, yn gomander y 7th Armoured Brigade ym mis Mawrth 2011 ac yn Gyfarwyddwr (Byddin) yn y Cyd-bwyllgor Gwasanaethau a Choleg Staff ym mis Ebrill 2014. Ar ôl hynny, ym mis Medi 2015, daeth yn Gommandant o’r Academi Filwrol Frenhinol yn Sandhurst. Cafodd Nanson benodiad ychwanegol hefyd fel Prif Swyddog Cyffredinol Recriwtio a Hyfforddiant Cychwynnol yn 2018, a pharhaodd i gyflawni’r rôl hon ar ôl gorffen ei dymor 5 mlynedd fel Comandant.Anrhydeddau ac AddurniadauPenodwyd Nanson yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) ar gyfer ei wasanaeth nodedig yn Afghanistan ar 26 Chwefror 2015, a chafodd ei wneud yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2020.