Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / Gwobr Etifeddiaeth Diana

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i fyw.

Cyflwynwyd medal BEM i Alex, un o gyn-ddysgwyr MPC Casnewydd, yn gynharach eleni, ac fe’i enwebwyd gan Matt Thacker, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol Yhanbarth De MPCT, er mwyn cydnabod y gwaith gwirfoddol y mae wedi’i wneud.

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana

Darllen Mwy

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt

Darllen Mwy

Taith gerdded Elusen MLT

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail Y

Darllen Mwy