Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / Taith gerdded Elusen MLT

Taith gerdded Elusen MLT

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail Y tymor hwn cynhaliwyd taith gerdded Academi Chwaraeon MPCT, o ganolfan hamdden Channel View, Caerdydd i Bontypridd ar hyd Llwybr y Taf, cyfanswm o 15 milltir a gwblhawyd mewn un diwrnod gan y dysgwyr.

Days prior to the event learners walked 6 miles around Cardiff as a warm up walk ready for the big day. Learners Ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad, cerddodd y dysgwyr 6 milltir o amgylch Caerdydd i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Cerddodd y dysgwyr o amgylch Caerdydd gan edrych ar rai o’i lleoliadau enwocaf, fel Stadiwm Principality, Castell Caerdydd a Chanolfan y Mileniwm. Roedd hyn er mwyn sicrhau bod y dysgwyr yn barod ar gyfer y daith gerdded 15 milltir yn ogystal ag i sbarduno sgyrsiau da am ddiwylliant Cymru. Cwblhaodd y dysgwyr y daith gerdded mewn 5 awr a chasglwyd £200 ar gyfer y Motivational Learning Trust.

Yr wythnos nesaf cewch wybod sut hwyl gafodd dysgwyr pob un o’n colegau ledled y wlad yn Ras Siôn Corn MLT.

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana

Darllen Mwy

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt

Darllen Mwy

Taith gerdded Elusen MLT

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail Y

Darllen Mwy