Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt fynd i’r stadiwm. Gwych yw gweld dysgwyr yn helpu’r gymuned ac yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion.

Cymerodd MPCT ran mewn rhai gweithgareddau elusennol Nadolig i gasglu arian i’n helusen, sef y Motivation & Learning Trust.

Codwyd cyfanswm syfrdanol o £106, gyda raffl i ennill hamper Nadolig siocled. Un o’n dysgwr enillodd y wobr, Coral Applegarth!

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana

Darllen Mwy

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt

Darllen Mwy

Taith gerdded Elusen MLT

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail Y

Darllen Mwy