Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / Llyfr Coffa MPCT 2021

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio.

  • Private Craig Barber – 2nd Battalion The Royal Welsh
  • Sapper Connor Ray – 33 Engineer Regiment
  • Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol
  • Sapper Connor Ray – 33 Engineer Regiment
  • Lance Cpl. Dane Elson – Bataliwn 1af Gwarchodlu Cymreig
  • Preifat Kyle Adams – Parachute Regiment
  • Preifat James Prosser – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn eithriadol o bwysig, nid yn unig i mi fy hun yn bersonol, ond i’n sefydliad cyfan. Mae Dydd y Cofio yn un cyfnod yn ystod y flwyddyn lle gallwn oll gymryd saib gyda’n gilydd i fyfyrio ar ein hatgofion o’r holl bobl sydd wedi gwneud yr aberth mwyaf. A ninnau heb allu cynnal rhaglen draddodiadol o ddigwyddiadau’r llynedd oherwydd y pandemig, mae eleni wedi bod yn arbennig o ingol. O ganlyniad, rwy’n hynod falch o weld ein dysgwyr yn arddangos eu parch mewn digwyddiadau ledled y wlad, ac mae’n fraint gallu rhannu eu profiadau gyda chi yn y llyfryn eleni.

I weld ein Llyfr Cofio, cliciwch yma.

Byddwn yn eu cofio.


Huw Lewis MBE
Prif Swyddog Gweithredol

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana

Darllen Mwy

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt

Darllen Mwy

Taith gerdded Elusen MLT

This term saw MPCT Sports Academy walk from Channel View leisure centre, Cardiff to Pontypridd via the Taff Trail Y

Darllen Mwy